Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kacrew
Reposted frompl pl viaantonim antonim
kacrew
2975 6e19 390
Reposted fromgifz gifz viaantonim antonim
kacrew
mieć tego kogoś, kto kocha cię owiniętą 3 razy za dużym swetrem i bez makijażu o poranku
— to skarb
Reposted fromwiatrem-upojeni wiatrem-upojeni viazupson zupson
kacrew
kacrew
Trzy godziny mnie upraszał, żebym do niego na kawę wpadła. A potem się okazało, że nie ma korkociągu ani prezerwatyw.
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka viazupson zupson
8458 3816 390

dirtyberd:

More of me by pornonpaper

Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls viazupson zupson
kacrew

"Depresja – kiedy bardzo chcesz do domu, ale jesteś już w domu."

Reposted fromjustyha justyha viazupson zupson
kacrew
2658 aeff 390
Reposted fromfeelingthemoment feelingthemoment viazupson zupson
kacrew
7928 ec57 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viazupson zupson
kacrew
0961 989d 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazupson zupson
kacrew
2142 a41a 390
Reposted fromfungi fungi viazupson zupson
kacrew
kacrew
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaTerodal Terodal
5338 4ab3 390
kacrew

Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens.

— Grażyna Jagielska
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
kacrew
6469 f459 390
kacrew
4465 f150 390
Reposted fromfungi fungi viapastaman pastaman
kacrew
8991 b270 390
Reposted fromblackdrama blackdrama viazupson zupson
kacrew
0537 2ec1 390
Mnie śmieszy
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viazupson zupson
kacrew
5880 1673 390
Reposted frommarzyciel marzyciel viariseme riseme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl