Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2774 307b 390
Reposted fromkattrina kattrina vianieobecnosc nieobecnosc
5057 de80 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viabeltane beltane
kacrew
6873 58a9
Reposted fromfungi fungi viabeltane beltane
kacrew
6836 eab2 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabeltane beltane
kacrew
7201 fbac 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabeltane beltane
kacrew
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
     
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted frompiehus piehus viazupson zupson
kacrew
Reposted fromFlau Flau viaorelh orelh
kacrew
3544 86b6
Reposted fromdy dy vianieobecnosc nieobecnosc
kacrew
7874 3167 390
kacrew
6374 78e9 390
Reposted fromfungi fungi vianieobecnosc nieobecnosc
kacrew
6373 8e2b 390
Reposted fromfungi fungi vianieobecnosc nieobecnosc
kacrew
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszko
Reposted frommalw malw vianieobecnosc nieobecnosc
kacrew
Nigdy nie wiedziałem do końca, co znaczy lubić. Lubić to chyba znaczy być pozytywnie przyzwyczajonym.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
kacrew
kacrew
2176 1c1d
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaorelh orelh
kacrew
8012 5421 390
Reposted fromzciach zciach viaorelh orelh
kacrew
7615 fb2f
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viaorelh orelh
kacrew
7037 1aab 390
Reposted fromprzegrany przegrany viaorelh orelh
kacrew
6398 d6fc 390
Reposted fromKacSousse KacSousse viaorelh orelh
kacrew
9588 09e1
Reposted fromsosna sosna viamemesjasz memesjasz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl